Bọc phủ composite FRP
Bọc phủ composite FRP

Bọc phủ composite FRP, bàn giao lô hàng tủ điện chiếu sáng