Sản xuất bồn chứa hoá chất, chứa nước, chứa thực phẩm bằng nhựa FRP
Sản xuất bồn chứa hoá chất, chứa nước, chứa thực phẩm bằng nhựa FRP

Bồn chứa hoá chất, chứa nước, chứa thực phẩm,…bằng nhựa FRP

Mặt bích nhựa FRP
Mặt bích nhựa FRP

Mặt bích nhựa FRP